CRM dla firm

Definicja CRM..

CRM to proces, który ma na celu zysk na relacji z klientem. W tym celu działy marketingu, sprzedaży i serwisu powinny funkcjonować jak jeden zespół i wymieniać nawzajem informacje. Wprowadzeniu odpowiedniego systemu komputerowego daje taką możliwość.

Bob Thompson, Front Line Solutions
Ideologia CRM


Co to jest mimoCRM?

CRM (z ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami) oznacza filozofię prowadzenia biznesu, według której funkcjonowanie firm jest ukierunkowane na klientów, a podstawą do osiągnięcia zysku jest budowanie i utrzymywanie z nimi trwałych relacji. Niezbędnym narzędziem które umożliwia wprowadzenie tej filozofii w życie jest oprogramowanie CRM.

 

Skuteczne oprogramowanie mimoCRM

mimoCRM jest profesjonalnym oprogramowaniem CRM, które zostało stworzone przez programistów przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Oprogramowanie stworzone zostało dla uporządkowania pracy zarówno w małych, kilkuosobowych firmach, jak i dużo większych przedsiębiorstwach.

Atuty mimoCRM

 

 - prosta obsługa:
charakterystyczną dla mimoCRM cechą jest łatwość obsługi. Obsługiwanie oprogramowania jest na tyle łatwe, że poradzi z nią sobie z łatwością każdy, kto zna podstawy obsługi komputera.

- bezawaryjność i szybkość działania:
mimoCRM wyróżnia się błyskawicznym działanem działaniem i bezawaryjnościa. 

- wygodny interfejs graficzny:
powoduje, że praca z programem jest prosta i przyjemna a proces uczenia się obsługi oprogramowania i jego dalsze używanie są błyskawiczne.

 

 Charakterystyka  mimoCRM 

 

System ma budowę modularną. W jego skład wchodzą następujące segmenty:

1.    Pracownicy
a.    Przechowywuje listę pracowników z dokładnymi danymi kontaktowymi
b.    Tworzy i przydziela grupy pracowników do poszczególnych zadań
c.    System premiowania pracowników – przydziela pracownikom oceny pozytywne / negatywne przez użytkownika 
z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy dostają możliwość proponowania oceny innego pracownika 
wraz z uzasadnieniem, do późniejszej akceptacji przez administratora
d.    System zarządzania urlopami z listą zaakceptowanych urlopów
e.    Umożliwia składania podań o urlop
f.    Administrator może akceptować lub odrzucać podanie o urlop
g.    Przydziela limity urlopów


2.    Szkolenia
a.    Prezentuje listę dostępnych szkoleń w firmie (wg. daty, rodzaju, cykliczności, obowiązkowości)
b.    Prezentuje szkolenia na które zapisany jest dany pracownik
c.    Umożliwia aplikowanie na szkolenie


3.    Zasoby
a.    Udostępnia listę dostępnych zasobów firmy wraz z informacją, czy można je wypożyczyć, czy też nie
b.    Umożliwia rezerwowanie zasobów – daje możliwość zarezerwowania zasobu przez pracownika na określony czas


4.    Klienci
a.    Udostępnia liste klientów (firm) wraz ze szczegółowymi informacjami
b.    Udostępnia liste osób kontaktowych którzy przynależą do określonego klienta z dokładnymi informacjami (dane kontaktowe, zajmowane stanowisku, itp.)
c.    Umożliwia podpinanie plików pod klienta (np. dokumenty firmowe, upoważnienia itp.)
d.    Przydziela klientów do grup
e.    Przydziela opiekunów do klientów – pracowników którzy zajmują się obsługa klienta
f.    Przypisuje do klientów różne akcje, czyli czynności które wiążą się z obsługą klienta (np. wystawienie faktury, spotkanie 
służbowe, itp.)

 

5.    Projekty / zadania
a.    Udostępnia liste obecnie prowadzonych projektów/ zadań
b.    Przypisuje klientów do prowadzonych projektów
c.    Przypisuje uczestnictwo pracowników w projektach  z różnymi uprawnieniami (zarządzania, edycji, przeglądania )
d.    Dołącza pliki do prowadzonych projektów/zadań (np. oferty handlowe, podpisane umowy, projekty umów)
e.    Określa status projektów/usług (aktywny, realizacja, zakończony, anulowany)


6.    Towary i usługi
a.    Lista towarów i usług które oferuje firma wraz ze szczegółowymi informacjami (cena, jednostka – sztuki, godziny)
b.    Grupy towarów


7.    Flota
a.    Zarządzanie flotą pojazdów
b.    Rezerwacja aut przez pracowników
c.    Lista pojazdów

 

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w postaci oprogramowania CRM, skontaktuj się z nami a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!